Kristýna Bečeva
Certified since 2024

Kristýna Bečeva

Mgr. Psychology

Vrážská 1418 Praha  153 00 Czechia
Provides online therapy
Languages

Czech, Slovak

Availability

Please e-mail: kristynabeceva@gmail.com

Insurance Accepted

Yes

Payment Methods
Qualifications
 • Degree: Mgr. Charles University in Prague
 • Field: Psychology
 • Year graduated: 2012
 • Practice since: 2013
 • License states: Czech Republic
About

I provide therapy for individuals and couples at the Radotín Psychotherapeutical Center in Prague. I completed level 3 of Gottman Method Couples Therapy led by Dr. Don Cole in Istanbul.
I work with couples using the Gottman Method Couples Therapy principles. In the beginning, three sessions are held to assess and set the key points and goals of the treatment. This helps us focus on the areas of your relationship that need special attention. The therapy focuses not only on managing conflicts and processing the past regrettable incidents, but also on strengthening and deepening friendship, intimacy, creating shared meaning, and other important areas of the relationship.
I perceive the Gottman Method Couples Therapy as a holistic approach to strengthening and restoring relationships, based on more than 40 years of research.

I provide the therapy in Czech and I also work with Slovak-speaking couples.  

Působím jako terapeut v centru Radopsy - Psychoterapie Radotín v Praze, kde se věnuji párové a individuální terapii. Třetí úroveň výcviku v Gottmanově metodě párové terapie jsem abslovovla pod vedením Dr. Dona Cola v Istanbulu.
Při práci s páry se řídím principy Gottmanovy metody párové terapie. V počátku spolupráce absolvujeme tři sezení, které slouží k vytyčení důležitých oblastí a cílů léčby. To nám pomáhá soustředit se na oblasti vašeho vztahu, které vyžadují zvláštní pozornost. Terapie se zaměřuje nejen na zvládání konfliktů a zpracování minulých zranění, ale také na posilování a prohlubování přátelství, intimity, vytváření společného smyslu a dalších důležitých oblastí vztahu.
Gottmanovu metodu párové terapie vnímám jako celostní přístup k posilování a obnovování vztahů, založený na více než 40 letech výzkumu.

Terapii poskytuji v češtině, pracuji také se slovensky mluvícími páry.

Services
 • Online Therapy
 • Individual
 • Couples
 • Coaching
Specialties
 • Affairs
 • Anxiety
 • Depression
 • Infertility
 • Parenting
 • Pre Marital
 • Social Anxiety
 • Substance Abuse
Specialized Ages
 • Adults